Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].
STRONA GŁÓWNA | O FIRMIE 
 
Jabłonie
Grusze
Śliwy
Wiśnie
Czereśnie
Brzoskwinie
Nektaryny
Morele
Orzechy Włoskie
Winogrona
Borówki
Orzechy laskowe
Porzeczki
Porzeczki krzaczaste
Agrest
Maliny
Pigwy
Róże
Jeżyny
 


------------------------
Pokaż wszystkie

 

  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
 


------------------------
Pokaż wszystkie

 

 Polityka prywatności

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Ogród Sfera sp z.o.o. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Ogród Sfera sp z.o.o. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Ogród Sfera sp z.o.o. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ogród Sfera sp z.o.o. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Ogrodsfera.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Ogrodsfera.pl jest:

a. Ogród Sfera sp z.o.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Ogród Sfera sp z.o.o.;
b. Sklep oraz Ogród Sfera sp z.o.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Ogród Sfera sp z.o.o. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Ogrodsfera.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Ogród Sfera sp z.o.o. oraz Sklepu w zakresie Ogrodsfera.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Ogrodsfera.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać Ogrodsfera.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Ogrodsfera.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Ogród Sfera sp z.o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Ogród Sfera sp z.o.o. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Ogród Sfera sp z.o.o. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Ogrodsfera.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Ogród Sfera sp z.o.o. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Ogrodsfera.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Ogrodsfera.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Ogrodsfera.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane nikomu.


12. Ogród Sfera sp z.o.o. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Ogród Sfera sp z.o.o. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Ogród Sfera sp z.o.o. lub Sklep danych osobowych innemu niż Ogród Sfera sp z.o.o. lub Sklep administratorowi danych.

13. Ogród Sfera sp z.o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Ogród Sfera sp z.o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ogród Sfera sp z.o.o. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Ogród Sfera sp z.o.o. lub Sklepu. lub też gdy Ogród Sfera sp z.o.o. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Ogrodsfera.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, Ogród Sfera sp z.o.o. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Ogrodsfera.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. Ogród Sfera sp z.o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. Ogród Sfera sp z.o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Ogrodsfera.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Ogrodsfera.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

  Logowanie
  Załóż konto
  Przypomnij hasło
 

 

https://www.sklepna5.pl/ogrodsfera/pliki/boczny7.jpg

 

 

 

 

Pobierz cennik
 

 

 

 


------------------------
Pokaż wszystkie

 

OGRÓD SFERA SP Z.O.O
Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl