Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].
STRONA GŁÓWNA | O FIRMIE 
 
Jabłonie
Grusze
Śliwy
Wiśnie
Czereśnie
Brzoskwinie
Nektaryny
Morele
Orzechy Włoskie
Winogrona
Borówki
Orzechy laskowe
Porzeczki
Porzeczki krzaczaste
Agrest
Maliny
Pigwy
Róże
Jeżyny
 


------------------------
Pokaż wszystkie

 

  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
 


------------------------
Pokaż wszystkie

 

 Reklamacje

REKLAMACJE 

GWARANCJA

1.Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

REKLAMACJA

2.Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Ogrodsfera.pl.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez Ogród Sfera sp z.o.o. odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Ogród Sfera sp z.o.o. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.


4. Ogród Sfera sp z.o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Ogród Sfera sp z.o.o. podany w górnej części Regulaminu, na koszt Ogród Sfera sp z.o.o., po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

6. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Ogród Sfera sp z.o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Ogród Sfera sp z.o.o. albo Ogród Sfera sp z.o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

7. Ogrod Sfera sp z.o.o rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Ogród Sfera sp z.o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Ogród Sfera sp z.o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

9. Klient ma prawo do zwrotu każdego towaru 14 dni od jega otrzymania bez podania przyczyny.

10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Ogrodsfera.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Ogrodsfera.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

11. Podane przez Klientów dane osobowe Ogród Sfera sp z.o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Ogrodsfera.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Ogrodsfera.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Ogród Sfera sp z.o.o. . w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Ogrodsfera.pl.

12. Ogród Sfera sp z.o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Ogrodsfera.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ogród Sfera sp z.o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Ogrodsfera.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

13. Klient przy pierwszym logowaniu w Ogrodsfera.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Ogród Sfera sp z.o.o.

14. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

15. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Ogrod Sfera sp z.o.o. w ramach Ogrodsfera.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  Logowanie
  Załóż konto
  Przypomnij hasło
 

 

https://www.sklepna5.pl/ogrodsfera/pliki/boczny7.jpg

 

 

 

 

Pobierz cennik
 

 

 

 


------------------------
Pokaż wszystkie

 

OGRÓD SFERA SP Z.O.O
Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl